Advert
Bu Makale 06 Eylül 2018 22:46:52 Tarihinde eklenmiştir. 337 Defa Okundu.
Abbas Mutlu

Abbas MutluDÜRÜSTLÜK BÜYÜK BİR KAZANIMDIR

 

 

 

Toplumsal yaşam içerisinde dürüstlük çok önem kazanan bir kavram olmuştur.

 

Mevkiimiz ne olursa olsun muhakkak herkesin dürüstlüğe ihtiyacı vardır. Çünkü dürüstlük, insanların birbirini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür.

 

 

İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte yaşasın, dürüstlük ile ancak amaçlarına ulaşır. Bu nedenle dürüstlük, ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister eğlendirmek ya da yalnızca anlatmak için olsun, asıl amaç, doğru yolu kendine bir davranış haline getirebilmektir.

 

Davranış, kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeyini kapsar. Üzülmek, saygı, sevgi düşünmek, sevinmek, dürüstlük birer davranıştır. Dürüstlük aynı zaman da davranışlarımızın şekillenmesinde önemli rol oynayan bir bütünlüktür. Davranışlarımız dürüstlüğümüze en bir büyük etkeni teşkil eder.

 

Toplum yaşamı dürüstlükle daha güzel hale getirilir. Birey, grup ya da toplumların kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenlenmesine yardımcı olur.

 

Mevkileri gereğince tanıyıp onlara uygun davranışta bulunabilmesini sağlar. Kendi aralarında etkin bir etiksel davranışın bulunmasına bağlıdır. Buna benzer davranışların oluşumunda insanların birbirine karşı dürüst oluşu en önem etkendir.

 

 

           

Unsurlarından birisi olmuştur dürüstlük, Sorun sadece “ahlaka aykırı” sayılan davranışların toplumda yaygınlık ve saygınlık kazanması değildir. Daha da ciddi olan, artık neyin ahlaklı neyin ahlaksız olduğu konusundaki ölçülerin yitirilmeye başlamasıdır. Bu durumları, konuları, olayları çok iyi bilmemize rağmen gereken ilgiyi veremiyoruz.

 

 

         

Böyle durumlara önem verenler kişiliklerini oturtmuş birer birey olarak topluma kazanılmış olurlar. Kişinin içinde bulunduğu durum kişinin beklentilerini, geçmiş yaşamını, toplumsal ve kültürel unsurları etkilemektedir.

 

İnsanların her konu da dürüstlüğe ihtiyacı vardır.

Hiç şüphe etmeyelim ki dürüstlüğümüzden ödünç vermediğimiz sürece hiçbir zaman kaybetmeyiz.

 

 

 

 

Yıkıntılar ve acıların ortasında her şeyin sıfırlandığı bir anda yeşeren umutlar ile hayatın her alanında, toplumsal refahın, sosyal güvenliğin geliştirilmesi ve artırılması için dürüstlük bir toplumun en önemli etkenidir. Dürüstlüğün kişiler için birer altın yüzük olması dileğiyle…